Schade melden

Schade melden?

Schade kan direct online gemeld worden via het online schadeformulier. Dit geldt voor zowel een eenzijdige schade als bij een tweezijdige schade (schade met een tegenpartij). Vul bij een tweezijdige schade ter plekke met de tegenpartij een Europees schadeformulier in en upload deze in het online schadeformulier.

Voor het beheren van onze schademeldingen maken wij gebruik van het UBclaims platform van Ubench. Alle e-mails die u ontvangt met betrekking tot uw schade ontvangt u van vwpfs_co@ubench.com.


Schade in het buitenland

Leg bij schade in het buitenland allereerst de schade zo goed mogelijk vast op foto's. Vraag ook de gegevens van de groene kaart van de tegenpartij op.

Daarnaast is het verstandig aangifte te doen bij de (plaatselijke) politie. Let op: alle gegevens van de tegenpartij moeten door de tegenpartij zelf zijn ingevuld - inclusief een handtekening! Stuur het bewijs van de politie-aangifte aan onze BerijdersDesk via berijdersdesk@vwpfs.nl. Zo vindt er een snellere en correcte afhandeling plaats door de verzekeringsmaatschappij.